home


Welkom bij duurzamescheepswarmte.nl !

Duurzame Scheepswarmte is een initiatief voor woonschepen, arken
en varende bruine vloot.

Wij verzorgen tegen scherpe prijzen de ombouw van uw huidige
olieketel
naar pelletstook. Hiermee verduurzaamt u de verwarming
en warmtapwaterproductie van het schip en kunnen de energiekosten
die door het verbod op accijnsvrije olie enorm zijn gestegen tot 50%
gereduceerd worden
.

Wij plaatsen nieuwe pelletketel-systemen compleet met tapwaterver-
zorging en naregeling.

Verder zijn wij thuis in alle andere vormen van verduurzaming op tap-
water, verwarming, koeling, ventilatie, regelingen, domotica en elek-
triciteit.


Wij bieden onder andere de volgende mogelijkheden:

Verduurzaming verwarming en tapwater door:                                                                   
– ombouw oliestook naar pelletstook bestaande olieketel
– Nieuwe pelletketel in plaats van de huidige olie- of propaanketel
– warmtepomp in plaats van uw olie of propaanketel

Verder kunnen we verzorgen:

– actieve kathodische bescherming van uw schip met
  besparingen op onderhoud
– inregelen van de bestaande CV-installatie op propaan
  of aardgas              
– zonneboilerinstallatie voor warm tapwater door de zon
– zonnestroom door plaatsing van een PV-installatie, ge-
  koppeld op het net of autonoom met accus
– wij kunnen zowel de standaard panelen alswel de flexi-
  bele panelen op uw dek of dak bevestigen.
– passieve koeling voor uw vloerverwarmingssysteem met
  behulp van oppervlaktewater

Ervaring en vakmanschap
Door jarenlange ervaring in de CV- en airconditioning-
branche kan DuurzameScheepswarmte uw installatie
optimaal naar uw behoefte en budget samenstellen.

Financiering van uw verduurzaming
De overheid stimuleert de investering in duurzame
maatregelen met een aantrekkelijke financiering
(rente 1.9%), met versnelde aflossingsmogelijkheden
zonder boeteclausules.
Dit houdt in dat je er niets voor hoeft te laten, de installatie
verdient zichzelf in een paar jaar terug. Dan is de verduurza-
ming betaald en bent u, het milieu sparend, geld aan het ver-
dienen.

https://www.energiebespaarlening.nl/

Wij kunnen voor u uitrekenen wat het rendement op investering is. Dit is eigenlijk altijd meer dan 10 procent!

Neemt u gerust contact met ons op dan kunnen wij met u doornemen wat we voor u kunnen betekenen.

Home